Nevyhovující dopravní značení? I vy máte šanci to změnit!

O českých pozemních komunikacích se často hovoří jako o „lesu značek“. Pravdou je, že se dopravním značením nešetří a řada míst je jím doslova poseta. Paradoxně však leckde potřebné značky chybí, což dopravní situaci zbytečně komplikuje. Dobrá zpráva je, že nevyhovující stav můžete změnit. Stačí, když podáte návrh na příslušném orgánu a budete se modlit, aby byl vyslyšen.

Svislé či vodorovné dopravní značení nemusí vyhovovat současné situaci z různých důvodů (nadměrná doprava, zvýšená hlučnost, snížená kvalita ovzduší…). Řešením a případnou změnou se musí zabývat příslušný orgán na základě podaného návrhu. Prvním krokem je proto zjištění vlastníka a speciálního silničního úřadu, v jehož kompetenci daná komunikace je.

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát, silnice II a III. třídy připadají krajům a místní komunikace obcím. A pak jsou zde účelové komunikace, jejichž vlastníky jsou fyzické a právnické osoby. Termínem „silniční správní úřad“ pak můžete rozumět Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností nebo obecní úřad.

Kdo může podat návrh na změnu dopravních značek?

Pokud jste vodorovné či svislé dopravní značení v určitém úseku komunikace shledali jako nevyhovující, můžete podat návrh na změnu jako fyzická či právnická osoba u příslušného správního úřadu a odboru dopravy. Návrh má obvykle písemnou formu, ale některým správním úřadům ho lze poslat také elektronicky.

Odborníci z AZ značky (firma nabízí prodej a pronájem dopravního značení) upozorňují, že je vhodné návrh doplnit o co nejvíce informací a faktů, které mohou rozhodnutí správního úřadu ovlivnit. Například o posudek lékaře o alergickém onemocnění nebo astmatu, studii měření hluku, zprávu o znečištěném ovzduší apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *