Nehoda se služebním automobilem: Kdo bude hradit škodu?

Spousta zaměstnanců, byť nejde o řidiče z povolání, během pracovní doby usedá za volant firemního vozidla. Často jsou označování jako tzv. řidiči referenti, ovšem žádný předpis daný pojem nepoužívá ani ho žádným způsobem nedefinuje. V každém případě jde o zcela jiný druh zaměstnanců oproti těm, kteří mají řízení motorového vozidla uvedeno v pracovní smlouvě. Patříte právě do této skupiny a hledáte odpověď na otázku „co by se stalo, kdybych způsobil autonehodu“?

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení

Nejen při nástupu do práce, ale také v dalších případech (např. v těch, které mají vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci) musí zaměstnavatel zajistit příslušné školení o bezpečnosti práce. Tuto povinnost ukládá především § 103 odst. 2 zákoníku práce.

Způsobí-li škodu firemním automobilem zaměstnanec, který neabsolvoval školení, pak je dle § 250 odst. 2 spoluodpovědný také zaměstnavatel. Míra odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele závisí na míře zavinění vzniku škody.

Pokud škodu způsobí zaměstnanec, který školením o bezpečnosti práce prošel, mohou nastat následující situace:

  • zaměstnanec škodu způsobil z nedbalosti a odpovídá za ni do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného platu,
  • zaměstnanec škodu způsobil úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek a za škodu odpovídá v jejím plném rozsahu.

Efektivní ochranu nabízí pojištění odpovědnosti

Pro zaměstnance, kteří se nechtějí vystavovat riziku možné náhrady škody, je ideálním řešením pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Případnou škodu (za podmínky, že ji pojištěná osoba nezpůsobí úmyslně nebo pod vlivem návykových látek) pak hradí pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti za škodu pro zaměstnance nabízí například pojišťovna ERGO, a to včetně speciálního tarifu pro řidiče, kteří firemní automobil řídí i mimo pracovní dobu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *