Proč potřebujeme filtr pevných částic?

 

Filtr pevných částic, který můžeme znát i pod zkratkou DPF filtr od slov Diesel Particulate Filter, je zařízení, které filtruje pevné částice výfukových plynů vznětových, dieselových motorů. Jeho efektivita práce je více než 80 % a pokud má pro práci ideální podmínky, účinnost se blíží až k 100 %.

Proč jej používáme a jak funguje?

Emisní norma Euro byla spouštěčem pro zavádění těchto filtrů. Zpřísnily se podmínky emisních norem Euro. Evropská unie stanovila limity škodlivin ve výfukových plynech u dieselových i benzinových automobilů. Sledovány jsou mnohé hodnoty: olova, oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, siřičitého, uhelnatého, i nespálených uhlovodíků. Do automobilů se začaly filtry montovat v roce 2006, některé automobilky už s příchodem roku 2000.

Filtr pevných částic můžeme pořídit v provedení uzavřený či otevřený. Do užitkových vozidel byl montován otevřený systém filtrů, aby splňovaly limity Euro 4, uzavřený je běžných u dieselů s emisní normou Euro 5. Jejich funkce je stejná, ale platí to, že uzavřený filtrační systém může mít účinnost až 100 %, otevřený pak 50 %.

Důležitá údržba

Časem se každý filtr zanese. Tvoří jej totiž mnoho kanálků umístěných v dunovém keramickém tělese. Dutinky zachycují pevné částice, po čase se kanálky zanáší a je zapotřebí provést regeneraci. Čištění DPF filtru představuje vypálení filtru. K tomu dojde zvýšením teploty výfukových plynů na alespoň 500 stupňů Celsia, což zajistí řídicí jednotka. U tohoto čištění je důležitá dlouhodobější plynulá jízda, a to ve všech otáčkách.

Kdybychom nedodržovali regenerační proces v celém rozsahu, opakovaně by se přerušil, došlo by k trvalému usazení usazenin v kanálcích a k citelnému snížení výkonu auta. Zanášení také snižuje regenerační schopnost, což ve finále může představovat poškození a až zničení motoru.

Kompletní informace týkající se DPF filtrů i jejich regenerace najdete na stránkách dpfpro.cz. Navštivte je a prohlédněte si možnosti, ceník či domluvte spolupráci. Jen tak bude vaše vozidlo fungovat, jak má, a to v rámci celé EU.